Logotipo kūrimas diagnostikos firmai

Užduotis: Sukurti logotipą firmai Diagnostika ir vertinimas. Užsakovas norėjo, kad logotipe būtų atvaizduojamos dvi pirmosios raidės: D ir V. Jos buvo sumaniai sukomponuotos į vieną simbolį.

logotipo kurimas firmai